به گزارشافکارنیوز،با اشاره به جلسه روز گذشته سازمان‌های بیمه‌گر، اظهارداشت: در این جلسه نماینده سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، نیروهای مسلح، کمیته امداد حضور داشتند و در خصوص چگونگی نحوه تخصیص یارانه داروهای بیماران خاص بحثشد.

وی تصریح کرد: در ادامه جلسه قرار شد یک هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان مابه‌التفاوت داروهای بیماران خاص در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار بگیرد.

هوشنگی بیان داشت: نحوه پرداخت یارانه داروهای بیماران خاص، موضوع بعدی جلسه روز گذشته بود که در ادامه قرار شد در مرحله اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند.

مدیرکل دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس تفاهم‌نامه صورت گرفته بین سازمان‌های بیمه‌گر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از امروز به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز خواهد شد و در ادامه سازمان‌های بیمه‌گر مابه‌التفاوت گران شدن داروهای بیماران خاص را به حساب افراد واریز می‌کند.

وی گفت: در مرحله اول قرار است مابهالتفاوت ۵۰۰ قلم داروی بیماران خاص و صعب و علاج به حساب بیماران و متقاضیان واریز شود که به زودی در مراحل بعدی، مابهالتفاوت داروهای جدید به حساب آنها واریز میشود.