به گزارشافکارنیوز،نتایج انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته امروز، در سامانه www. azmoon. com اعلام شد. داوطلبان با مراجعه به پایگاه الکترونیکی مرکز آزمون از وضعیت خود آگاه شوند.

پذیرفته شدگان می‌توانند در روز سه شنبه هفته جاری به واحد دانشگاهی پذیرفته شده مراجعه و نسبت به ثبت‌نام قطعی خود اقدام کنند.

به گفته رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرفتهشدگان میتوانند در روز سه شنبه دوم مهرماه به واحد دانشگاهی پذیرفته شده مراجعه و نسبت به ثبتنام قطعی خود اقدام کنند، داوطلبان باید اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی ۶ قطعه عکس تمام رخ ۴ ۳ (برای برادران مشمول ۱۲ قطعه عکس)، اصل مدرک کاردانی مورد تأیید مؤسسات آموزش عالی و یک برگ تصویر از آن و یا گواهی موقت و برای برادران مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را مشخص کند، را به همراه داشته باشند.