به گزارشافکارنیوز،محمدعلی اربابی اظهار داشت: به طور متوسط ماهانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون ریال دستمزد برای کار کردن زندانیان به آن ها پرداخت می شود و به طور معمول ۲۶۴ نفر روزانه از زندان های استان به خارج از سیستم هدایت می شوند.

وی افزود: موافقت نامه هایی با برخی شرکت ها منعقد شده است که زندانیان بند کار در این مجموعه ها مشغول به کار می شوند و حقوق می گیرند البته علاوه بر این افراد، تعدادی از زندانیان هم داخل زندان ها به حرفه های مختلفی اشتغال دارند.

مدیر کل زندان های خراسان جنوبی تصریح کرد: زندانیان کار از لحاظ فرهنگی، اخلاقی و رفتاری مورد تایید هستند و بر همین اساس ماه گذشته از زندان بیرجند ۱۹۸، قاین ۱۷ و فردوس ۴۹ نفر برای کار به خارج زندان اعزام شدند.

اربابی خاطرنشان کرد: در کارگاه های درون سازمان هم تعدادی از زندانیان مشغول به کار هستند به طوری که ۱۸۹ نفر در کارگاه های داخلی زندان بیرجند، ۶۷ زندانی در قاین، ۳۹ نفر در فردوس، ۱۵ زندانی طبس و ۱۸ نفر هم در نهبندان این شرایط را دارند.

وی با اشاره به اینکه حقوق زندانی برای هزینه کرد صحیح به طور کامل به وی پرداخت نمی شود، گفت: در تقسیم بندی پرداخت حقوق ۵۰ درصد به خانواده زندانی و ۲۰ درصد به حساب وی واریز می شود، ۵ درصد برای حق بیمه محاسبه شده و ۲۵ درصد هم در حساب پس انداز وی باقی می ماند تا بعد از آزادی پرداخت شود.

اربابی تاکید کرد: هدف از اشتغال زندانیان توانمندسازی زندانی و هدایت او به بازار کار است تا پس از آزادی سرگردان نباشد.

مدیرکل زندان های خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برای آموزش زندانیان بند کار، قراردادهایی با آموزش فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی منعقد شده است و هنرجویان زندانی بعد از گذراندن دوره های آموزشی و مدتی کار در کارگاه های داخلی زندان به بند باز منتقل شده و در مشاغل مختلف به کار گرفته می شوند.