به گزارش افکارنیوز، این ماهی که یک گونه جدید از ماهیان آراپایما است، در رودخانه آمازون در برزیل زندگی می کنند.

کشف جدید دانشمندان نشان می دهد که شاید موضوعات جدید مهمی در رابطه با حفظ و نگهداری به ویژه در رابطه با ماهیگیری بیش از حد باید لحاظ شود، چرا که صنعت ماهیگیری در این منطقه درحال گسترش است.

دونالد استوارت استاد دپارتمان بیولوژی جنگلی و زیست محیطی در دانشگاه ایالتی نیویورک در سیراکیوس طی بیانیه ای گفت: طی ۱۶۰ سال گذشته گفته می شد که تنها یک نوع آراپایما وجود دارد اما اکنون می دانیم که این ماهی گونه های متنوعی از جمله گونه هایی که پیشتر شناسایی نشده دارد، هرکدام از این ماهی های غول پیکری که روی آنها مطالعاتی صورت نگرفته نیازمند حفظ و نگاهداری بیشتر هستند.

آراپایما یکی از مهمترین ماهیهای تجاری در آمازون است اما تنوع آنها برای مدتها نادیده گرفته شده بود.

در اواسط دهه ۱۸۰۰، چهار گونه از آراپایماها شناسایی شدند و پس از آن در سال ۱۸۶۸ آلبرت گونتر دانشمند موزه تاریخ طبیعی بریتانیا طی مقاله ای همه گونه های شناسایی شده آراپایما را یکی دانست و این دیدگاه در نهایت به طور عموم مورد پذیرش قرار گرفت.

استوارت با بررسی متون علمی قرن نوزدهم و با بررسی گونه های اولیه که روی آنها مطالعه شده بود و نتایج آن که در موزه تاریخ طبیعی پاریس نگاهداری می شد به این نتیجه رسید که هر چهار گونه در اواسط دهه ۱۸۰۰ توصیف شده اند.

کشف جدید نشان می دهد که ماهیان آراپایما ۵ گونه و همه آنها دارای ویژگیهای متمایز نسبت به یکدیگر هستند. درک گونه های مختلف این ماهی برای حفظ سلامتی ماهیان و اکولوژی آمازون از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که ناتوانی در درک این موضوعات موجب تبعات وسیعی خواهد شد.