به گزارشافکارنیوز،محققان دریافتند چاقی زنان با کاهش شنوایی آنها در ارتباط است.

تحقیقات جدید حاکی از آن است که شاخص توده بدن(BMI) بیشتر و دور کمر بزرگتر با خطر از دست دادن شنوایی در ارتباط است.

محققان در بریگهام اظهار کردند: اغلب افراد از دست دادن شنوایی را جزئی از روند پیری می‌دانند، اما این در حالی است که شواهد نشان داده است وضعیت بدن در عملکرد شنوایی بسیار موثر است.

با مطالعه بر روی بیش از ۶۰۰۰ نفر، محققان دریافتند در زنان با BMI بیشتر از ۳۴-۳۰، کاهش شنوایی ۱۷ درصد بیشتر و درافراد با BMI بالاتر از ۴۰ و یا بیشتر، خطر ابتلا به این عارضه ۲۵ درصد بیشتر است.

محققان همچنین دریافتند سطح بالاتری از فعالیت بدنی با کاهش خطر این عارضه همراه است. این در حالی است که زنان با داشتن فعالیت بدنی بالاتر از ۱۷ درصد کمتر از سایرین به این عارضه مبتلا می‌شوند.

انجام پیاده‌روی به مدت ۲ ساعت در هفته یا بیشتر باعثکاهش ۱۵ درصدی از دست دادن شنوایی در افراد است.

این مطالعه در مجله پزشکی آمریکا منتشر شده است.