گروه اجتماعی

- رضا تقی پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعیافکار نیوزدر مورد فعالیت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در قالب سرای محلات و خانه های محله ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند از این رو به کاری گیری نیروهای متخصص در این معاونت ضروری به نظر می رسد.

تقی پور ادامه داد: به اندازه اهمیتی که استفاده از نیروهای متخصص در خانه محله های تهران دارد از این نیروها بهره برده نمی شود در عین حال در شهرداری تهران نیز عزمی برای آموزش نیروها در این مکانها دیده نمی شود.

وی با اشاره به این مطلب که عملکردمعاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری توسط شورای شهر تهران مورد نظارت قرار نمی گیرد گفت: شورای شهر تهران باید طرحی را در دستور کار خود قرار دهد تا در آن طرح مطالعات لازم در مورد پراکندگی جمعیت، نوع خدمات مورد نیاز مناطق مختلف، مهاجرت و دیگر پارامترهای لازم برای فعالیت خانه محله ها و به تناسب آن آموزش نیروهای مستقر در آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر چنین طرحی در شورا بررسی و تصویب شود هم نقیصه استفاده از نیروهای غیر متخصص جبران می شود و هم اینکه نظارت شورا بر سراهای محله و شورایاریها افزایش می یابد.