به گزارشافکارنیوز،«دیوید گریسون» به عنوان یک محقق با همکاران خود در دانشگاه کالیفرنیا و اورگون در مورد تغذیه نوعی میمون ۱۷ - ۱۹ ساله تحقیقاتی انجام دادند که در طول زندگی خود هیچ امگایی در مواد غذایی وی وجود نداشته است اما این مطالعات و عکسبرداری‌ها نشان داده‌اند مغز میمون غنی از امگا ۳ است.

اسیدهای چرب امگا ۳ برای بدن ضروری هستند اما لازم است این مواد با خوردن مواد خوراکی یا قرص های امگا ۳ وارد بدن شوند چون بدن قادر به ساخت امگا نیست.

مغز انسان سرشار از امگا ۳ است؛ این چربی‌ها و نقش آنها در عملکرد صحیح سلول‌های عصبی مفید است. مطالعات نشان داده است که اسید ADH در ماهی آزاد و ماهی تن موجود است.

امگا ۳ برای جلوگیری از بیماری‌های عصبی مانند صرع و افسردگی و حمله‌های مغزی مفید است.

نتایج علمی نشان دادهاند امگا ۳ این حملات و بیماریها را کاهش میدهد.