به گزارشافکارنیوز،" محمد نفریه "، معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال گذشته بیش از ۵هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی کشور ساماندهی‌ و به مراکز نگهداری سپرده‌ شدند.

وی ادامه داد: ۳۵درصد این کودکان اتباع بیگانه بوده و ۸۵ درصد آن‌ها دارای پدر و مادر می‌باشند که مورد سوءاستفاده‌ی والدین خود قرار گرفته و تعداد کمی از آن‌ها در فقر مالی به سر می‌برند که عدم وجود قوانین مناسب موجب می‌شود تا مجددا به اجتماع برگردانده شوند.

" نفریه " افزود: از ۱۴ سال قبل وظیفه‌ی نگهداری از کودکان خیابانی به سازمان بهزیستی سپرده شد که در گذشته اغلب کودکانی که به مراکز ما ارجاع داده می‌شدند یا بی‌سرپرست بودند و یا بد سرپرست اما در حال حاضر مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که این کودکان اغلب دارای پدر و مادر می‌باشند.

وی تصریح کرد: کودکان خیابانی بعد از جمع‌آوری به مراکز نگهداری کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ارجاع داده می‌شوند که از بهمن‌ماه سال ۹۱ مراکزی را راه‌اندازی نموده‌ایم به عنوان مراکز حمایت از کودکان خیابانه که روزانه هستند.

" نفریه " اظهار داشت: این طرح در ۵ استان و ۱۵ مرکز در سطح کشور به صورت پایلوت اجرایی شد که قرار است تعداد استان‌ها را به ۱۵ و تعداد مراکز را به ۵۰مرکز افزایش دهیم.

وی گفت: این مراکز روزانه بوده و در آن خدماتی از جمله غذای گرم، مسایل تفریحی، ‌روانشناسی، حرفه‌آموزی مددکارانه، سوادآموزی و آموزش مهارت‌های زندگی ارائه می‌گردد و اغلب این مراکز توسط خیرین اداره می‌شود.

معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر لایحهای به مجلس ارائه شده،تحت عنوان حمایت از کودکان کار دیده که به وسیلهی آن میتوان تا حد بالایی از سوء استفاده از این کودکان توسط پدر و مادرشان جلوگیری نمود.