به گزارشافکارنیوز،سرهنگ در شمال به جنوب مدرس پایین تر از پارک وی خودروی مازراتی سرمربی معروف یکی از تیم های لیگ برتری به دلیل تمام کردن بنزین خاموش شده و بر همین اساس این خودرو ترافیک سنگینی در این مسیر ایجاد کرده است.

وی در خاتمه بیان کرد:حدود نیم ساعتی است که ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس وجود دارد.