به گزارش افکارنیوز، محمدجواد بلورچی، مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی سازمان زمین‌شناسی کشور در این نشست گفت: زمین لغزش و فرونشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه آب در تهران یک خطر جدی است که باید با شناخت و آگاهی نسبت به این خطرات، هزینه‌های آن را کاهش داد.

طراح اطلس لرزه‌خیزی ایران با بیان این نکته که پوسته زمین در ایران از دوناحیه بلوک سخت اورآسیا از شمال و بلوک عربستان در جنوب تحت فشار است و بر اثر آن کوهستان‌های متعددی در کشور شکل گرفته است، گفت: این فشارها باعثپدیده‌های زمین‌لغزش یا ناپایداری دامنه‌ای شده است که می‌تواند با حرکت دادن توده‌های شنی و خاکی به سمت پایین، باعثبروز اتفاقاتی ناگوار در برخی نقاط حساس و پرجمعیت کشور شود.

او تأکید کرد: مخاطراتی مانند زمین‌لغزش، زمین‌لرزه، سیلاب، خشکسالی و فرونشست زمین ازجمله پنج مخاطره جدی است که در ایران با آن روبه‌رو هستیم. متاسفانه در نقشه مخاطرات طبیعی که در‌سال ٢ ١ تهیه شده است، ایران سومین کشور در معرض مخاطرات طبیعی است و به دلیل تجاوزی که از دهه ۴ به بعد به حریم رودخانه‌ها صورت گرفته، خطرات سیل و فرونشست زمین هم برای ما جزو خطرات جدی است.

بلورچی با بیان این‌که متاسفانه در زمینه فرونشست زمین هم در سراسر کشور با مشکل جدی روبه‌رو هستیم، اعلام کرد: نقشه پهنه‌بندی فرونشست زمین در دشت تهران - شهریار نشان می‌دهد ما در منطقه جنوب شهر در برخی سال‌ها با ١٧ سانتیمتر فرونشست مواجه بوده‌ایم که متاسفانه این وضع به دلیل برداشت نامناسب از سفره‌های آب زیرزمینی در کل کشور وجود دارد.

در همین ارتباط در‌سال ٢ ١١ و براساس آخرین آمارهای اعلامی، نام ایران با عناوینی مانند دشت مشهد با ٢٨ سانتیمتر و دشت تهران با ٢ تا ٢٥ سانتیمتر فرونشست، در میان کشورهای با خطر فرونشست زیاد قرار دارد.

او تأکید کرد: با همه این مسائل و خطراتی که در این زمینه ما را تهدید می‌کند، ‌راه اقدام و برون‌رفت از این مشکلات هم خیلی سخت و دور از دسترس نیست و مثلاً می‌توانیم با استفاده بهینه از آب‌های بخش کشاورزی که ٥٢‌درصد آن از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود، از بروز این بحران‌ها جلوگیری کنیم.

او تأکید کرد: از بین رفتن پوشش‌های گیاهی هم می‌تواند در ناپایداری شیب‌ها موثر باشد و باعثافزایش نیروهای لغزشی شود. در همین حال اقلیم و آب‌وهوا هم می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه داشته باشند. در این ارتباط، سرعت و حرکت دامنه‌ای هم در ایجاد این ناپایداری‌ها موثر هستند و به همین خاطر شناخت ناپایداری‌های دامنه‌ای و آگاهی از آن بسیار مهم و حیاتی است.