بهگزارش افکارنیوز، از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۳) تاکنون، از پنج سد تامین‌کننده آب تهران حجم آب موجود در مخزن سه سد روند کاهشی داشته است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون حجم آب موجود در مخزن سد لار ۲۵ میلیون مترمکعب، سد امیرکبیر(کرج) ۱۰۱ و ماملو ۹۷ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

طبق این گزارش، حجم کنونی آب موجود در سدهای لار، امیرکبیر و ماملو به‌ترتیب ۵۰،۱۵ و ۱۴ درصد درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

این درحالی است که در سال گذشته ذخیره آب این سدها به‌ترتیب ۵۱،۱۱۹ و ۱۱۲ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب موجود در سد طالقان نیز در زمان حاضر ۱۵۶ میلیون مترمکعب و سد لتیان ۳۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است که این سدها نیز در زمان مشابه سال گذشته به‌ترتیب ۱۵۵ و ۲۷ میلیون مترمکعب آب داشته‌اند.

مجموع حجم آب پنج سد تامین‌کننده آب تهران در زمان حاضر ۴۱۴ میلیون مترمکعب ثبت شده است که این میزان در مقایسه با رقم ۴۶۴ میلیون مترمکعب آب موجود سدهای تهران در سال گذشته، حدود ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین حجم آب ورودی به این سدها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۴ میلیون مترمکعب بوده که این رقم نیز در مقایسه با ۲۶ میلیون مترمکعب ورودی آب در زمان مشابه سال آبی گذشته، ۹ درصد کاهش نشان میدهد.