گروه اجتماعی، محمد حقانی بهافکارنیوزگفت: در واقع بهترین راهکار برای حفظ مابقی باغات تهران تملک این باغات توسط شهرداری است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود: وقتی شهرداری را موظف می کنیم برای خرید این گونه باغات باید به شهرداری فرصت داد.

وی با اشاره به مقایسه حفظ باغات نسبت به گذشته اظهار داشت: من مطمئنم نسبت به گذشته وضعیت حفظ باغات بهتر شده و از زمانی که مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشتند، ما به جد این موضوع را پی گیری کردیم و در حال حاضر بنابر خواست شورای شهر در چند مورد از این باغات از ساخت و ساز جلو گیری شد.

این نماینده مردم در شورای شهر افزود: وضعیت باغات نسبت به گذشته بهتر شده اما وضعیت در حد مطلوب نیست.

حقانی بیان کرد: به لحاظ اشکالاتی که در طرح جامع، تفصیلی و شرایط اقتصادی در تملک باغات وجود دارد، این فضاها هم چنان درمعرض خطر قرار دارند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در نامه ای که از دفتر مقام معظم رهبری آمده هر ۳ قوه مجریه مقننه و قضائیه را موظف به حفظ باغات کردند و قطعا باغات در اختیار مردم و حقوق مالکانه دارد که در نظام جمهوری اسلامی این حقوق محترم شمرده می شود.

این عضو شورای شهر بیان کرد: حفظ باغات نیاز به عزم ملی دارد و نقش قوه مجریه این است که در خرید باغات به شهرداری کمک کند.

وی خاطر نشان کرد : متاسفانه همه مراکز دولتی کم و بیش وقتی نیازبه ساختمان بیشتر می کنند. ،فضاهای سبز را از بین می برند و ما در صدد هستیم دراین خصوص طرحی را مصوب کنیم