به گزارشافکارنیوز،همایون هاشمی افزود: بر اساس دستور رئیس جمهور خانوارهای مشمول این طرح می توانند از امروز با مراجعه به ادارات سازمان بهزیستی از خدمات حمایتی شامل حق پرستاری، بیمه های فراگیر، بیمه های درمان، بیمه مادر و کمک هزینه های معیشتی و تهیه مسکن استفاده کنند.

وی با اشاره به زیرپوشش قرارگرفتن ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر در کشور، ادامه داد: البته برنامه های حمایتی برای خانواده های دوقلو همچنان به قوت خود باقی است و ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از اجرای "طرح بشیر برای کاهش طلاق و آسیب های اجتماعی" از اواخر دی ماه امسال خبر داد و گفت: در این طرح که مرحله آزمایشی آن با نظارت قوه قضاییه در یزد با موفقیت اجرا شد، در دو سطح مشاوره و مداخلات مددکاری ، برنامه های متنوعی برای پیشگیری و کاهش طلاق اجرا می شود.