به گزارشافکارنیوز،علیرضا اولیایی منش اظهار داشت: در پنجاه و هفتمین جلسه شورایعالی بیمه خدمات درمانی که با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روسای سازمان‌های بیمه گر و پایه و دبیرخانه شورای عالی بیمه تشکیل شد، دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص، صعب العلاج و سرطانی تهیه و مصوب شد.

اولیایی منش گفت: بر طبق این مصوبه به منظور کاهش پرداخت از جیب و همچنین جبران بخشی از هزینه‌های درمانی در بیماران خاص فرانشیز بیماران از جمله هموفیلی، تالاسمی، پیوند کلیه، ام اس، دیالیزی و همچنین بیماران صعب العلاج و سرطانی در بیمارستان‌های دولتی حذف شد.

مدیر کل دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با بیان این که، بیماران خاص و صعب العلاج در صورت مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بابت خدمات هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی‌کنند و فرانشیز آنها رایگان شده است، افزود: این بیماران در صورتی که به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند سازمان های بیمه گر کل هزینه‌های این بیماران را با تعرفه دولتی به بیمارستان های خصوصی پرداخت می‌کنند و مابه التفاوت هزینه‌ها بر عهده بیماران است.

اولیایی منش همچنین در تشریح مصوبه شورای عالی بیمه برای بیماران خاص گفت: براساس این مصوبه هزینه‌های داروهای تخصصی و لوازم و تجهیزات مصرفی برای بیماران خاص، هزینه های شیمی درمانی و رادیو تراپی، تزریق دسفرال در منزل و بیمارستان، آزمایش‌های مورد نیاز این بیماران و هزینه‌های همو دیالیز نیز رایگان شده است.

وی، هزینههای تزریق خون در بیماران تالاسمی، هزینه های تزریق فاکتور و خون در بیماران هموفیلی، شالدون گذاری و هزینههای دیالیز صفاقی، هزینه های آموزش و مدیریت بیمار دیالیز صفاقی و همچنین هزینههای عمل جراحی اسپلنکتومی (جراحی برداشت طحال) در تالاسمی را نیز از دیگر موارد تحت مشمول این مصوبه عنوان کرد.