فرانشیز
  • به تازگی وزارت بهداشت از بیمه شدن خدمات فصد، حجامت و بادکش خبر داده است، خدماتی که در دایره طب سنتی ایرانی می‌گنجد. با این حال هزینه کردن از منابع دولتی برای سه «عمل یداوی» با توجه به شرایط و منابع محدود بیمه‌‎ها موافقان و مخالفانی دارد که نیازمند بررسی است.

  • میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی، (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک تعیین شد.

  • مدیرعامل بیمارستان میلاد گفت: در این بیمارستان هیچگونه فرانشیز درمانی از مراجعه کنندگان دریافت نمی شود. همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده چهار درمانگاه اقماری در چهار نقطه تهران راه اندازی می شود.