عباس قائد رحمت با اشاره به اینکه متاسفانه بودجه اشتغال و کارآفرینی در تمامی سازمانها و کشور کم است، افزود: با توجه به آمارمیلیونی تعداد بیکاران در کشور(حدود ۳.۵ میلیون نفر متقاضی کار که عمدتا اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و همچنین ۴.۵ میلیون دانشجوی جویای کار )باید طی دو تا سه سال آینده ۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود و طبیعی است که با بودجه های هزار میلیارد تومانی نمی توان این کار را انجام داد.

وی تاکید کرد: ایجاد فرصت شغلی حتما باید به عنوان اولویت اول در بودجه دولت قرار می گرفت اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و شاهد بودجه مناسبی از سوی دولت نبودیم.

قائد رحمت با انتقاد از سیستم غلط نظام بانکی و مالی کشور گفت: متاسفانه به افرادی که در آمد خوب دارند بهتر وام داده می شود که این موضوع به هیچ وجه درست نیست.

وی اظهار داشت: از یک سو برای رفع مشکل معیشت مردم با مشکل مواجه هستیم بطوریکه برخی دستگاههای حمایتی برای پرداخت ۱۰۰ هزار تومان عیدی به مددحویانشان مشکل دارند و از طرف دیگر اختلاسهای چند هزار میلیاردی درکشور انجام می شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس با اشاره به تاکیدجدی مقام معظم رهبری در از بین بردن فساد گفت: هنگامی که مبارزه جدی با مفاسد مالی و اقتصادی صورت نگیرد و نظام مالی و بانکی کشور نظارت و رصد نشود و همچنین سازمانهای نظارتی بررسی دقیق و مجدانه ای انجام ندهند در آینده کشور با مشکلات و چالشهای جدی تری مواجه خواهد شد.

به گفته قائد رحمت، چنانچه مشکلات و فساد اقتصادی برطرف نشود شکاف بین طبقات هر روز بیشتر، ‌ فاصله بین فقیر و غنی زیاد و درصد کمی از مردم اکثر اعتبارات را در اختیار می گیرند و ودرصد قابل توجهی ازکشور هر روز فقیر تر می شوند و همچنین سرمایه ها نیز در چرخه تولید وارد نشده و آمار بیکاری هر روزبیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سران سه قوه عضو سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، تاکید کرد: روسای قوای مقننه مجریه و قضاییه میتوانند درقانونگذاری، پیشگیری از مفاسد، رفع مشکلات و همچنین نظارت نقش اساسی داشته و مجرمین را به سزای عملشان برسانند.

وی گفت: ما با دولت و مجلس جلسات مختلفی داریم که تا کنون در دولت تدبیر و امید چند جلسه نیز تشکیل شده است که متاسفانه خروجی قابل توجهی نداشته و انتظار می رود که این جلسات در دولت جدید پرمعنا تر باشد و با موضوعات خاص پیش برویم تا بتوانیم مصوباتی را داشته باشیم.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی مجلس به پیشنهاداتی به روسای سه قوه اشاره کرد و اظهار داشت: پیشنهاد میکنم قوه قضاییه نیز به این جلسات دعوت شود و هر جلسه در ارتباط با موضوعی مشخص صحبت کنند و ماهیانه نیز یک جلسه برگزار شود تا در این جلسه موضوع مطرح شده به نتیجه برسد

قائد رحمت تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیکاری و حمایت از تولید سه موضوع مهم این جلسات بوده و باید در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت قطعا در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.