گروه اجتماعی -

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: همه مسائل فرهنگی به شهرداری برنمی گردد به طور مثال میادین میوه و تره بار سهم ۲۰ درصدی در توزیع میوه دارند اما همین میزان نیز در تعدیل قیمت ها بسیار موثر است شاید این مثال مثال خوبی نباشد و جایگاه فرهنگ جایگاه بسیار بالاتری است اما دقیقا در مسائل فرهنگی نیز شهرداری سهم کمتری نسبت به سایر نهادها دارد.

به گزارشافکارنیوز، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورا باید نقش هماهنگ کننده بین تمامی دستگاه های فرهنگی را داشته باشد گفت: در شورای دوم خادم چنین کاری را کرد و شورای شهر به عنوان پارلمان شهری همه نهادهای فرهنگی مانند وزارت ارشاد تبلیغات اسلامی حوزه علمیه حوزه هنری و غیره را هماهنگ کرده و تلاش شد از موازی کاری ها جلوگیری شود باید همان دیدگاه شورای دوم را احیا کنیم تا با تمام توان بتوانیم در حوزه فرهنگ شهری موثر تر عمل کنیم.

وی در خصوص نگاه درآمدی به سراهای محلی گفت: کسب درآمد هدف سراهای محله نیست اما گاهی برگزاری یک کلاس کامپیوتر یا ریاضی خوب آن قدر تاثیرگذار است که یک کلاس فرهنگی صرف می تواند تاثیرگذار باشد.