به گزارشافکارنیوز،احمد مسجدجامعی در یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطقی خارج از دستور، اظهار داشت: گذر حضرتی واقع در شهرری از جلوی هاشم‌آباد آغاز و به جایگاه امامزاده حمزه ختم می‌شود. وقتی حضرت عبدالعظیم حسنی وارد ایران شد برای زیارت به سمت مزاری حرکت کرده که بعد از مدتی مشخص شده جایگاه امامزاده حمزه(ع) لاز فرزندان امام موسی‌بن جعفر(ع) بوده است. از این رو اهالی این محل مسیر مذکور را به نام گذر حضرتی نامگذاری کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این خاطره و مسیر تاریخی در حال از بین رفتن است. ما می‌گوییم دیگر کوچه بنی هاشم وجود ندارد اما این کوچه موجود را باید نگه داریم. بنابر این باید در حوزه مهندسی مشاور الزاماتی قائل شویم.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر در ادامه اظهارات خود گفت: امروز وفات سعدی نیست بلکه روز سعدی است چرا که اصلا روز وفات وی معلوم نیست و براساس یکی از اشعار وی که به اول اردیبهشت اشاره شده نامگذاری روز سعدی صورت گرفته است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز در ادامه اظهارات مسجدجامعی گفت: بازار حضرتی از جمله مکانهایی است که باید آن را حفظ کنیم.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: پیش از این نیز گفته بودم که یا باید روزهای یکشنبه و سه‌شنبه در نوبت بعد از ظهر نیز تشکیل جلسه دهیم یا جلسه‌ دیگری به تعداد جلسات شورا اضافه کنیم.

وی افزود: اعضای شورا تذکرات و سخنانی را در جلسات مطرح میکنند که بر این اساس زمانی کافی برای بررسی طرحها و لوایح باقی نمیماند.