به گزارشافکارنیوز،معصومه ابتکار در همایش روز زمین پاک با بیان اینکه امروز توانستیم شانزدهمین مراسم صنعت سبز با موازین و اصولی نوین را برگزار کنیم، گفت: باید حرکتی بر اساس برنامه و سیاست‌هایی بر اساس نیازها و فرصت‌های کشورمان داشته باشیم که یکی از مصادیق آن گسترش توسعه پایدار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه باید در حل معضل اشتغال گام برداریم افزود: اگر ظرفیت‌های ملی خود را واقع‌بینانه نگاه نکنیم و مانند همیشه که به صورت یک‌طرفه از طبیعت ایران بهره‌برداری شده است، نگاه کنیم نمی‌توانیم جواب خوبی بگیریم. باید از منابع خود طبق اصول استفاده و به درستی حفاظت کنیم.

وی بیان کرد: اقتصاد سبز یعنی رشد اقتصادی پایدار بدون آلودگی و تخریب محیط زیست. ما می‌توانیم بدون تولید گازهای گلخانه‌ای و پساب‌های رودخانه‌ای رشد اقتصادی داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ما از تخریب منابع طبیعی صدمه دیده است، گفت: وجود یونیدو در زمینه صنعت سبز در کنار ما بسیار مهم است و استانداردهای بین‌المللی انگیزه‌های مهمی برای اقتصاد ما است.

ابتکار با اشاره به اینکه واقعی شدن قیمت انرژی و آب به نفع محیط زیست است و می‌تواند سبب صرفه‌جویی شود، گفت: امیدواریم بتوانیم رقابت صنعت سبز را توسعه دهیم زیرا برخی از استان‌های صنعتی ما در این دوره حضور نداشتند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان داشت: انتظار داریم در سال ۹۴ توزیع بنزین یورو ۴ در کل کشور صورت بگیرد.