به گزارشافکارنیوز،یکی از تجمع کنندگان پلاکارد «غیرمعمولی» را در انتقاد به سگ کشی شیراز در دست داشت که در ادامه تصویر آن را مشاهده می‌کنید.