به گزارش افکارنیوز، سیدتقی نوربخش درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت دولت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در دو سطوح ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش یافت بر این اساس حقوق حداقلی بگیران ۱۷ و حقوق سایر سطوح ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

وی درباره نارضایتی کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران از میزان افزایش حقوق بیان داشت: حقوق و دستمزد را دولت تعیین کرده است و بر این اساس با افزایش ۱۷ درصدی حقوق حداقل بگیران به ۷۰۷ هزار تومان رسید.

نوربخش درباره حداکثر حقوق بازنشستگان اظهار داشت: ۷ برابر حداقل حقوق و نهایتا ۵میلیون تومان حداکثر پرداختی تأمین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت افزایش حقوق بازنشستگان به حسابشان واریز می‌شود.

به گفته نوربخش، مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان و مستمریبگیران نیز در آیندهای نزدیک به حسابشان واریز میشود.