به گزارشافکارخبر،میکروب‌ها و عملکرد طبیعی بدن انسان رابطه‌ای دو طرفه با هم دارند.

در بدن انسان هزاران میلیارد میکروارگانیزم وجود دارد و در واقع تعداد آنها ده برابر سلول‌های بدن است.

این میکروب‌ها به بدن در هضم غذا و نیز عملکرد بهتر سیستم ایمنی کمک می‌کنند.

مطالعه جدیدی که به بررسی رابطه بین میکروب‌های موجود در سیستم گوارش پرداخته نشان می‌دهد که این میکروارگانیزم‌ها با میزان کلسترول خوب(HDL) و نیز تری گلیسیرید رابطه‌ای مستقیم داشته و نیز می‌توانند یکی از فاکتورهای پرخطر برای چربی‌های غیرطبیعی خون باشند.

در این مطالعه، پژوهشگران با شیوه‌ای جدید به بررسی ارتباط میان میکروب‌های سیستم گوارش با سطح چربی خون در ۸۹۳ فرد در هلند پرداختند. برخی از مهم‌ترین نتایج این پژوهش به شرح زیر است.

۳۴ نوع مختلف باکتری که با شاخص توده بدنی و نیز چربی‌های خونی نظیر تری گلسیرید و نیز کلسترول خوب ارتباط دارند یافت شدند.

باکتری‌های سیستم گوارش عامل ۴.۶ درصد از تفاوت مشاهده شده در چربی بدنی، ۶ درصد از تری گلیسیرید و ۴ درصد از کلسترول خوب بودند.

باکتری‌های سیستم گوارش، ارتباط چندانی با کلسترول بد(LDL) و نیز سطح کلی کلسترول نداشتند.

این پژوهشگران بر این باورند که یافتههای اخیر میتواند در آینده، دری به سوی طراحی درمانهایی به منظور تغییر باکتریهای سیستم گوارش که در وزن، چربی و میزان کلسترول بدن نقش دارند و میتوانند به جلوگیری از بیماریهای قلبی و عروقی کمک کنند بگشاید.