گروه اجتماعی،محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارخبر با بیان اینکه پرونده جدید زمین خواری در کمیسیون اصل 90 مجلس تشکیل شده است، گفت: اخیرا گزارشهایی از زمین خواری و تصرفات اراضی ملی در ورودی شهر قزوین به کمیسیون رسیده که بر اساس این گزارشها 27 هکتار از اراضی ملی توسط برخی دستگاهها و سازمانها دیوار کشی شده است.

وی افزود: این دیوار کشی ها بدون طی مراحل قانونی و رعایت قانون صورت گرفته است که متاسفانه بخشی از این زمین ها از سوی برخی از دستگاهها و سازمانهای دولتی تصرف شده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه ما در خصوص این زمین خواری از پنج دستگاه استعلام کردیم، گفت: از دادگستری، شهرداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری قزوین استعلام شد.

پورمختار با اشاره به جواب متناقض این استعلام ها، گفت: جالب است جواب استعلام ها را که دریافت کردیم، متوجه شدیم جواب این پنج دستگاهها متناقض است. یعنی یک مرجع اعلام کرد که این زمین ها در حریم زمین های ملی است و دیگری عکس آنرا اعلام داشت.

وی اضافه کرد: با بررسی هایی که ما داشتیم، این دیوار کشی ها در ورودی قزوین از مصادیق زمین خواری و فساد است که پرونده آن در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی و جهت برخورد به مراجع قضایی و مسئولین مربوطه ارسال می شود.