گروه اجتماعی،با تجمع حدود 300 نفر از پرسنل آتشنشان های تهرانی در مقابل شهرداری تهران در ارتباط با شرایط سنی بهره مندی از مشاغل سخت و زیان آور برای حرفه آتشنشانی که به 50 سال سن اشاره می کند، این سوال پیش می آید که در صورتی که در نهایت این افراد طبق آیین نامه داخلی سازمان آتشنشانی تا 25 سالگی هم به این سازمان ملحق شوند تا سن 50 سالگی عملا بیش از 20 سال سابقه کار داشته و این مصوبه دردی از آتشنشان های تهرانی و سختی کارشان دوا نمی کند. اما به نظر می رسد با طرح این موضوع در هیئت دولت از طریق شورای عالی استان ها بتوان از این قانون بهره بهتری برد.

 

به گزارش خبرنگار شهری افکارخبر؛ هفته گذشته تعداد حدود 300 نفر از پرسنل آتشنشانی تهران در اعتراض به اجرایی نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای حرفه خود در خیابان بهشت و مقابل شهرداری تهران تجمع کردند.

 

در نظر گرفتن سختی کار برای آتشنشان ها موضوعی است که از سال ها پیش مطرح بود. تا این که در سال 1392 مصوبه آن برای آتش نشان های تهرانی در هیئت دولت به تصویب رسید؛ هر چند که آیین نامه اجرایی آن همچنان تدوین نشده است.

در این مصوبه قید شده بود که افراد با 20 سال سابقه کار و  50 سال سن می توانند از قانون مشاغل سخت و زیان آور برای این حرفه بهره مند شوند.

این در حالی است که حداکثر سن جذب در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 25 سال است و به فرض این که این افراد در نهایت تا 25 سالگی نیز جذب این سازمان شده باشند با 20 سال سابقه کار 45 سال دارند. در نتیجه باید 5 سال دیگر برای بهره مندی از این امتیاز به عنوان آتش نشان فعالیت داشته باشند.

این موضوعی است که مهدی داوری معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران به آن اشاره می کند و در گفت و گو با افکار خبر می گوید: « آنچه خواسته اصلی آتشنشان هاست یک بخش به میزان دریافتی این افراد مرتبط است که در سال های اخیر پس از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر تهران به 6 سوم ارتقاء یافت و پرداخت آن از نیمه دوم سال 1394 آغاز شده است. اما خواسته اصلی آتش نشان ها این است که بسیاری از این افراد در سن 50 سالگی بسیار بیش از 20 سال سابقه کار دارند و خود به خود از شرایط این مصوبه عبور کرده اند. »

وی ادامه می دهد:« بدون شک آتشنشان ها به دلیل فشارهای کاری خواهان این هستند که بتوانند حداکثر با 20 سال سابقه کار بازنشسته شوند اما با شرایطی که این مصوبه در نظر گرفته است زمانی که آتشنشان ها به سابقه 20 سال می رسند؛ کمتر از 50 سال سن دارند و صبر کردن برای رسیدن به 50 سالگی فشار مضاعفی را به آنها تحمیل می کند. در این حالت در 50 سالگی عملا در نظر گرفتن سختی کار برای آنها دیگر بی فایده است.»

اما این که چرا در مصوبه قانونی دولت به سن 50 سالگی با 20 سال سابقه کار اشاره شده است موضوعی است که مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پاسخ به آن می گوید:« مصوبه سختی کار آتشنشان های شهر تهران پیش از تصویب در سازمان برنامه و بودجه توسط افرادی متخصص مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالیست که متن مصوبه لفظ حداقل سابقه کار را به کار برده است. این به معنی  آن است که برخی از افراد شاغل در سازمان آتش نشانی که از قانون سختی کار بهره مند می شوند، ممکن است در سن 50 سالگی بیش از 20 سال سابقه کار داشته باشند.»

در سال جاری برای بازنشستگی زودتر از موعد تعداد 140 نفر از پرسنل آتشنشانی 77میلیارد تومان اعتبار در بودجه شهرداری تهران پیش بینی شده است. بدیهی است که هر چه تعداد افرادی که سریع تر بازنشسته شوند، بیشتر باشد؛ عددی که باید هزینه شود نیز افزایش می یابد.

معاون شهردار تهران در ادامه صحبت های خود بر این نکته صحه می گذارد و می گوید: « برای هر تعداد از افرادی که با 20 سال سابقه کار بازنشسته می شوند باید حداقل 400 میلیون تومان به حساب صندوق بازنشستگی از سوی شهرداری تهران ارائه شود تا این امکان وجود داشته باشد که این افراد 10 سال زودتر از حالت عادی بازنشسته شده و در دوران بازنشستگی 30 روز حقوق دریافت کنند.»

اما آیا تنها مانعی که بر سر راه بازنشستگی زودتر از موعد پرسنل آتشنشانی و بهره مندی آنها از امتیازهای شغل سخت و زیان آور است موضوعات مالیست؟

این سوالی است که مهدی داوری در پاسخ به آن به تجربه به عنوان عنصری مهم در سازمان آتشنشانی اشاره می کند و می گوید: « بدون شک اجرایی شدن مصوبه سختی کار آتش نشان های شهر تهران تنها شامل موارد مالی نمی شود. تجربه؛ در سازمان آتش نشانی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و هیچگاه به صلاح نیست که این سازمان از تجربه خالی شود زیرا تهران یک کلانشهر است. لذا اگر قرار است بازنشستگی زودهنگام برای آتش نشان ها در نظر گرفته شود باید در آموزش و جذب نیروها نیز تغییراتی رخ دهد تا به ناگاه با خالی شدن سازمان از نیروهای متخصص مواجه نباشیم.»

در نتیجه موضوعات مالی و خطر تخلیه ناگهانی سازمان آتشنشانی شهر تهران از نیروهای متخصص دو موضوعی است که مانع ایجاد تغییر در مصوبه هیئت دولت در ارتباط با سختی کار آتشنشان های تهرانی می شود.

معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی و بحران شورای اسلامی شهر تهران و نیز مجتبی عبدالهی معاون شهردار تهران در گفت و گوی خود با خبرنگار افکار خبر از موافقت خود برای پیگیری تغییر در شرایط سنی مصوبه سختی کار آتشنشان های تهرانی سخن گفته اند.

آباد در این رابطه می گوید: « با توجه به این که تغییر در شرایط سنی  مصوبه سختی کار آتشنشان ها در تهران و تخصیص اصل این مصوبه با تصمیم های شخصی و سازمانی مرتفع نمی شود، شهرداری تهران پیگیر  این موضوع از طریق طرح در هیئت دولت، از کانال شورای عالی استان ها است.»

همچنین مجتبی عبدالهی به صورت مشخص موافقت خود را برای اجرایی شدن این تغییرات از کانال قانونی خود ابراز کرده و عنوان می کند: « موافق ارائه لایحه ایجاد تغییر در شرایط سنی سختی کار به آتشنشان های تهرانی از طریق شورای عالی استان ها به هیئت دولت هستیم.»

تمام خواسته آتشنشان های تهرانی که با 10 روز کاری در ماه، استرس و سختی ای بیش از 30 روز کاری را دریافت می کنند اما با این وجود با به صدار درآمدن زنگ حریق تمام مشکلات و سختی ها را فراموش کرده و تنها به نجات جان و مال شهروندان می اندیشند نیز همین است.

داوری به عنوان معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با تاکید بر این که هرگز نمی خواهیم محیط کاری آتش نشان ها به حاشیه رفته و دچار التهاب شود، می گوید: « بدون شک این مردم هستند که از این التهاب آسیب می بینند. لذا در محیطی بدون تنش و با تاکید بر این که در سال های اخیر مجموعه مسئولان توجه خوبی را به آتشنشان ها داشته اند، خواستار این هستیم که به صورت کارشناسی تغییر در شرایط سنی بهره مندی از سختی کار برای آتشنشان های تهرانی بررسی شده  و در صورتی که محمل قانونی برای این موضوع وجود دارد، نسبت به تغییر ان اقدام شود.»

به نظر می رسد با وجود تمام تنش هایی که پیرامون موضوع سختی کار آتشنشان های تهرانی با تجمع آنها در مقابل شهرداری ترهان ایجاد شد، در شورای شهر و شهرداری اهتمام کافی جهت پیگیری تغییر شرایط سنی بهره مندی از سختی کار برای آتشنشان های تهرانی وجود دارد. موضوعی که بدون شک نیازمند کار کارشناسی، طی مراحل قانونی و گذر زمان است. حال باید در انتظار ماند و دید اهتمام مسئولان مربوطه در اجرای این امر تا چه حد است و شورای اسلامی شهر تهران در جلسه های آتی خود جایی برای این موضوع در دستور جلسه های خود باز می کند یا خیر؟