گروه اجتماعی، سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با تاکید بر این که استقرار نظم و انظباط بر شهر و وضعیت ترافیکی آن یکی از مطالبات جدی مردم است، عنوان کرد: لذا این موضوع باید در رأس برنامه ریزی تصمیم گیرندگان قرار گیرد. زیرا در برخی موارد نبود این نظم و انضباط منجر به تحقیر و خجالت شهروندانی می شود که در این وضعیت گرفتار شده اند.

 

وی با اشاره به اقدامات لازم برای حل این معضل خاطرنشان کرد: در ابتدا باید زیرساخت های ضروری شهر شامل تابلوها، خط کشی ها، چراغ ها و غیره تکمیل شود. همچنین باید آموزش، فرهنگ سازی و ارتقاء مشارکت مردم برای قانون مداری و نیز برخوردهای سختگیرانه با قانون شکن ها می تواند منجر به توفیق در استقرار نظم و انضباط ترافیک شهر شود.

تشکری هاشمی با اشاره به تأمین زیرساخت های ترافیکی در منطقه 12 تهران اذعان کرد: هرچند همچنان مشکلاتی در این مورد وجود دارد اما شرایط به نقطه قابل قبول نزدیک است. اما موضوع آموزش شهروندان و برخورد قاطع با متخلفان باید بیشتر در صدر برنامه ها قرار گیرد تا قانون شکن ها بدانند باید از قانون تمکین کنند.

معاون شهردار تهران با شااره به اقدامات آموزشی صورت گرفته عنوان کرد: پلیس، شهرداری های مناطق، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و نیز معاونت امور بین الملل شهرداری و برخی از سمن ها در ارائه این آموزش ها به ما کمک می کنند. اما این اقدام نیاز به تکرار و ممارست دارد تا شاهد تغییر تدریجی در رفتارهای شهروندان باشیم.

وی بروز تغییرات فوری را منوط به برخورد قاطع و سختگیرانه با متخلفان دانست و گفت: اقدامات در نظر گرفته شده در منطقه 12 پایتخت زمانبندی مشخصی ندارد و به صورت مستمر در این منطقه ادامه پیدا می کند.

معاون شهردار تهران از تکمیل زیرساخت های تجهیزات و علائم افقی و عمودی اعم از هوشمند و غیر هوشمند در این منطقه خبر داد و اظهار کرد: همچنین سایر برنامه های از پیش تعیین شده همانند ساماندهی حمل بار، تردد موتورسیکلت سواران، پیگری باراندازهای و انبارهای مشترک، تامین پارکینگ و محل توقف و ساماندهی اتوبوس و تاکسی ها وآموزش افرادی که در نظم بخشی به ترافیک دخیل هستند، در حال انجام است.