گروه اجتماعی-محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اشاره به این که مدیریت شهری برای بودجه سال 95 باید وابستگی بودجه را نسبت به فروش عوارض ساختمانی کمتر کند، عنوان کرد: شهرداری تهران باید در سال های آتی هر چه بیشتر به سمت درآمدهای پایدار پیش رود.

وی با اشاره به این که پیش بینی می شود شهرداری در سال آتی بر اساس مراجعات مردمی برای صدور پروانه 8 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، تاکید کرد: توصیه می کنیم مدیریت شهری این پروانه ها را بیشتر به سمت جنوب شهر برای توسعه یک هزار و 70 هکتاری که در طرح جامع برای بازارهای تجارت جهانی و کاربری های اداری خدماتی در نظر گرفته شده است، سوق دهد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فضای رکود موجود در کشور و کند شدن روند ساخت و سازها در سال جاری  گفت: در سال 94 به این دلیل متم بودجه ارایه نشد، در صورتی که در سال آینده درآمد شهرداری تهران بر اثر رونق بخش های اقتصادی با برداشته شدن تحریم ها و رونق ساخت و ساز افزایش یابد برای سال آتی متمم بودجه ارایه می شود.