گروه اجتماعی- مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی افکارنیوز با اشاره به نقش شهرداری های کشور در رونق گردشگری عنوان کرد: سازمان میراث فرهنگی شهرداری هایی که خود را در تاثیر مثبت و رونق گردشگری باور دارند، حمایت می کند.

وی با اشاره به شهرداری تبریز به عنوان ایجاد کننده اولین مدل یک سازمان مستقل در توسعه خدمات گردشگری اظهار کرد: این شهرداری نیاز به مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشت که بر اساس روال مشخص سازمان فرآیندهای لازم را طی کرد تا بر این اساس اولین موافقت نامه اصولی تاسیس سازمان توسعه خدمات گردشگری کشور به شهرداری تبریز ارایه شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افزود: در اساسنامه این سازمان ارتباط بسیار نزدیکی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبریز تعریف شده است .

شهرداری اصفهان  دومین ایجاد کننده سازمان توسعه خدمات گردشگری در کشور

وی با تاکید بر این که در صورت موافقت این مدل به تدریج سایر شهرداری ها می توانند در رونق گردشگری کشور موثر باشند، گفت: اکنون شهرداری اصفهان نیز همانند تبریز درخواست مشابهی را ارایه داده تا به عنوان دومین شهرداری کشور سازمان توسعه خدمات گردشگری را تاسیس کند.

رحمانی موحد با بیان این که رونق گردشگری شهری کشور وابسته به حضور و میزان فعالیت شهرداری ها است، خاطرنشان کرد: شهرداری ها جز بخش عمومی کشور هستند و درآمد عمومی دارند. لذا باید درآمدهای خود را برای مردم و شهروندانشان هزینه کنند.