به گزارش افکارنیوز،

یک رستوران واقع در "کوچی"-هند-با مدیریت یک خانم برای جلوگیری از اسراف و دورریختن غذاها دست به کار جالبی زده است.

 

در ورودی این رستوران یخچالی قرار داده شده است و به جای دورریختن غذا برای استفاده نیازمندان داخل این یخچال قرار می گیرد و هر کسی می تواند 24 ساعت شبانه روز از آن استفاده کند.

 

علاوه بر غذاهای رستوران ،افراد دیگر هم در این راه کمک کرده و غذاهای خود را دریخچال می گذارند تا نیازمندان مجبور نباشند در سطل های بیرونی به دنبال غذا باشند.

 

هفته گذشته نیز شرکت "استارباکس" به عنوان بزرگترین کافی شاپ های زنجیره ای دنیا در سیاستی جدید 100 درصد غذاهای فروش نرفته در روز خود را به نیازمندان اهدا می کند.

 

رستوران

 

رستوران

 

رستوران

 

رستوران