گروه اجتماعی-حسین رضازاده رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با تاکید بر این که شورای شهر از دو سال پیش تا کنون قصد بازپس گرفتن مجموعه های ورزشی شهرداری از بخش خصوصی را دارند، عنوان کرد: در حال حاضر با نماینده شهرداری و سازمان ورزش  در حال پیگیری هستیم تا این مجموعه ها از دست بخش خصوصی خارج شود.برخی از این مجموعه ها دارای قرارداد بودند و به همین دلیل از دو سال پیش تا کنون امکان فسخ کردن قرارداد آنها و بازگرداندنشان به دست شورایاری ها وجود نداشت.

 

رضازاده با بیان این که برخی از مجموعه های ورزشی شهرداری با سیستم رابطه ای چند دست اجاره داده شده است، تصریح کرد: در حال پیگیری وضعیت این مجموعه ها هستیم تا با در نظر گرفتن مسائل حقوقی این مجموعه ها را به طور کامل در اختیار شهروندان قرار دهیم.

 

وی با اشاره به این که سال گذشته پس از پنج سال تعرفه های مجموعه ورزشی های شهرداری در شورای شهر افزایش یافت و به صورت یکپارچه درآمد، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل این که برخی از این مجموعه ها با چند دست واسطه در دست بخش خصوصی قرار دارد شاهد دریافتی تعرفه ای بیتش از تعرفه مصوبه شورای شهر از شهروندان در برخی مناطق هستیم.

این عضو شورای شهر با اشاره به این که در برخی از مجموعه های ورزشی علاوه بر اجاره رفتن با چند دست واسطه، شاهد اجاره دادن رشته های ورزشی نیز به صورت جداگانه هستیم، خاطرنشان کرد: کمیته ورزش شورای شهر گزارش های مفصلی را در مورد وضعیت این مجموعه ها تهیه و در حال پیگیری وضعیت آنها است.همچنین به شهرداری نیز وضعیت این مجموعه ها را اطلاع دادیم.

رییس کمیته وریش شورای شهر با ابراز تاسف نسبت به از دست رفتن و خراب شدن امکانات و سالن این مجموعه ها توسط بخش خصوصی گفت: قراردادها در این مجموعه ها یک ساله است و بخش خصوصی انگیزه ای در خود برای رسیدگی به این مجموعه ها نمی بیند.در نتیجه می توان گفت در طول سال های گذشته این مجموعه ها دچار آسیب شده اند.

رضازاده با اشاره به ظرفیت شورایاری ها برای اداره مجموعه های ورزشی در محلات و مناطق، عنوان کرد: این موضوعی است که باید توسط کمیسیون فرهنگی و در کمیته ورزش بررسی و در صحن شورای شهر در مورد آن به وحدت نظر برسید.در صورتی که در مورد حسن اداره این مجموعه ها توسط شورایاری ها مانعی نبینیم، این مجموعه ها امکان اداره توسط این افراد را دارند.