به گزارش افکارنیوز،

لیست جهیزیه در سال ۱۳۴۸، شامل لحاف کرسی، بقچه حمام، تنگ و آفتابه و قلیان و ... می شد.