به گزارش افکارنیوز،

مسعود شاهمرادی ، افزود: کسی نمی تواند منکر اهمیت مسائل اقتصادی در گرایش یا دوری جوانان از ازدواج شود. نخستین دغدغه قریب به اتفاق زوج‌های جوان که به ما مراجعه می کنند، هزینه های سنگین ازدواج است.

وی ادامه داد: اگرچه برگزاری مراسم پر زرق و برق آرزوی هر جوانی است اما به عنوان کسی که سالهاست در زمینه ازدواج آسان جوانان فعالیت دارم، معتقدم جوانان باید ازدواج را راحت بگیرند و براساس توان مالی خود هزینه کنند.

این کارشناس حوزه ازدواج تاکید کرد: دریافت خدمات خوب در مراسم عروسی الزاما مترادف با هزینه سرسام آور نیست بلکه شناخت خوب از نیازها و تناسب بین هزینه و فایده بسیار مهم است. ازدواج گران به معنی ازدواج شاد و آرام نیست.

شاهمرادی با بیان اینکه ازدواج گران به معنی ازدواج شاد و آرام نیست، اضافه کرد: برخی ارائه دهندگان خدمات ازدواج برای خود برندسازی کرده اند و هزینه آن را از زوجین جوان می گیرند و در واقع بخش زیادی از هزینه های دریافتی از سوی آنها نه هزینه خدمات که هزینه برند آنهاست.

این فعال حوزه ازدواج خاطرنشان کرد: مهمترین دغدغه جوانان در برگزاری مراسم عروسی ثبت خاطرات شیرین و ماندگار کردن ازدواج است و زوجین بیشترین حساسیت را روی انتخاب خدمات تصویری دارند.

وی به جوانان توصیه کرد: باید با دقت هزینه کنیم و جوانان نباید بیش از توان مالی و اقتصادی خود هزینه کنند زیرا زندگی ای که با قرض و قسط آغاز شود، در ادامه هرگز شاد و آرام نخواهد بود.