به گزارش افکارنیوز،

«موسی - الف» راننده پیکان وانتی است که برای تامین معیشت پنج سر عائله خود در یکی از آژانس‌های مسافری و حمل بار کار می‌کرد و به قول خودش سوراخ سمبه‌های پایتخت را برای فرار از ترافیک خوب پیدا کرده بود.

راننده آژانس نگون‌بخت که از قضا «ماشین باز» بود و به رسم ماشین‌بازها، بوق شیپوری روی پیکان وانتش نصب کرده بود در یکی از روزهای پایانی اسفند سال 90، با تاکید بر عجله مشتری راهی مقصد می‌شود. موسی چند خیابان بیشتر برای رسیدن به مقصد نداشت اما نزدیک‌های محل مورد نظر پشت چراغ قرمز چهارراه می‌ایستد. راننده خودروی جلویی هم که دست بر قضا پیرمردی 79 ساله بود متوجه سبز شدن چراغ نمی‌شود و موسی که عجله داشت، بوق شیپوری خود را به صدا در می‌آورد تا شاید راننده جلویی متوجه سبز شدن چراغ شود اما پیرمرد که از صدای بلند بوق، شوکه شده بود، سکته می‌کند و جان خود را از دست می‌دهد.

فرزندان پیرمرد از راننده پیکان وانت شکایت می‌کنند و موسی با توجه به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه علت تامه سکته قلبی ایجاد استرس بوده، به پرداخت بخشی از دیه کامل مرد مسلمان محکوم می‌شود. موسی حالا سه سال است که به رغم داشتن پنج سر عائله در زندان به سر می‌برد و هر چند همسر شاکی حاضر به گذشت از دریافت دیه شده اما دیگر وراث، خواهان دریافت تمام دیه هستند.

خانواده موسی، پیکان وانت را هم فروخته‌اند اما وجه حاصل از فروش این خودروی قدیمی و مستهلک، کفاف بدهی را نمی‌دهد و خانواده موسی حالا با مشکلات معیشتی نیز دسته و پنجه نرم می‌کنند.

خیرین و نیکوکاران می‌توانند برای کمک به زندانیان نیازمند و محکومان جرائم مالی غیرعمد، کمک‌های نقدی خود را به حساب 74/74 بانک ملت به نام ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند پرداخت کنند.