به گزارش افکارنیوز،

طهورا نوروزی ، اظهار داشت: امروز حرکت‌های اسلام ستیزی با هدف مقابله با آموزه‌های دینی و رهایی‌بخش که گستره تأثیرگذاری بالایی را همواره دارد، به‌عنوان حرکت‌های سمبلیک منجر به جریحه‌دار شدن قلب مسلمانان می‌شود.

وی افزود: بر این اساس ستیز با اسلام در قالب حرکت خزنده بهاییت که حامیانی جز رژیم صهیونیستی ندارد، باعث شده که فضای جریحه‌دار شدن و توهین به مقدسات ایجاد شود، "شادی صدر" با حرکت اسلام ستیزانه خود و با حمایت افرادی که در طول این سالها از طریق آنها تغذیه می‌شد، نشان داد که تا چه‌اندازه با اسلام دشمنی دارد.

مشاور امور بانوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: افرادی که ادعای روشنفکری دارند اولین و ابتدایی‌ترین ادبیات روشنفکری را که احترام به مقدسات افراد در جهان است نادیده می‌گیرند، آن هم موضوع مقدسی مثل امام حسین(ع) که فراادیانی است، به‌عبارتی امروز مسیحی و زرتشتی و بسیاری از ادیان زیر پرچم این بزرگوار ارادتمندی دارند و این حرکت‌ها، اقدامات غیرفطری و ضددینی است.

نوروزی بیان کرد: بر این اساس موج اعتراض از نقاط مختلف در ارتباط با این مسئله ایجاد شده که جریحه‌دار شدن افراد از طریق وهن مقدساتشان قطعاً تبعات سنگینی را متوجه این‌گونه افراد و جریان‌ها خواهد کرد. نکته قابل تأمل در طراحی این فضا این است که افراد پشت‌صحنه این جریانات، از زنان به‌عنوان ابزار برای وهن مقدسات استفاده می‌کنند که این خود جای تعجب و پرسش دارد.

وی ادامه داد:  متأسفانه حرکت‌های بهایی‌محوری در چندماه اخیر در سطح رسانه‌ها فضایی را ایجاد کرده که باید ما بیش از همیشه هشیارانه برخورد کنیم و این هشیاری حاصل نمی‌شود مگر با التزام و اعتقاد حقیقی به آموزه‌‌های دینی، زیرا نشر حقیقی اسلام ناب بزرگترین ضربه به چنین افراد خودفروخته است و طبیعتاً در نقطه مقابل این حرکت‌ها زنان ما بزرگترین ظرفیت در نشر و توسعه دینمداری و مقابله با چنین حرکت‌های غیر‌انسانی خواهند بود.