به گزارش افکارنیوز،

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، فهرست مطبوعاتی که از یارانه 12 میلیاردی بهره‌ای برده‌اند را منتشر کرد.

در این فهرست 1410 نشریه اعم از روزنامه، هفته نامه، 2 هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یارانه دریافت کرده‌اند.

با نگاهی به این فهرست مشخص می‌شود که بالاترین میزان دریافتی را روزنامه دنیای اقتصاد با 559 میلیون و 827 هزار و 450 تومان داشته‌ است.

بعد از دنیای اقتصاد 2 روزنامه وابسته به موسسه خبر ( وابسته به حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد )در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند که خبر جنوب 470 میلیون و 338 هزار و 407 تومان و خبر ورزشی 234 میلیون و 650 هزار و 297 تومان دریافتی داشتند.

در رتبه چهارم روزنامه شرق با دریافتی 161 میلیون و 730 هزار و 399 تومان، در رتبه پنجم روزنامه اعتماد با 113 میلیون و 173 هزار و 670 تومان و در رتبه ششم هفته نامه سیب سبز با دریافتی 104 میلیون و 741 هزار و 910 تومان قرار گرفته‌اند.

این 6 نشریه تنها نشریاتی هستند که توانسته‌اند یارانه بیش از 100 میلیون تومان دریافت کنند و کمترین یارانه نیز به هفته نامه استانی پیام مرکز به مبلغ 401 هزار و 310 تومان تعلق گرفته است.