به گزارش افکارنیوز،

پیرمرد از یکی از شهرستان‌ها به تهران آمده بود تا به ملاقات خویشاوند خود برود. به او گفته بودند که از ترمینال که پیاده می‌شود، سوار مترو شده و در ایستگاه انقلاب پیاده شود.

پیرمرد سواد نداشت و آدرسی که روی برگه کاغذ به خط ناخوانا نوشته شده بود را مدام به این و آن نشان می‌داد تا مسیر خود را به سمت بیمارستان پیدا کند.

آخرین باری که سوال کرد، پسرک جوانی به او گفت: چهارراه ولیعصر از مترو پیاده شو و چند دقیقه به سمت میدان ولیعصر (عج) پیاده روی کن.

او به پیرمرد که سواد نداشت گفت: نگران نباش هر ایستگاهی که قطار برسد، سخنگوی قطار اعلام می‌کند.

پیرمرد خوشحال شد و چشم به بلندگوی تعبیه شده در واگن دوخت تا صدای ظریف زنانه اعلام کند که به ایستگاه تئاتر شهر رسیده‌ایم.

پیرمرد با شنیدن جمله ایستگاه بعد تئاتر شهر خود را آماده پیاده شدن کرد و چند لحظه بعد با جمله ایستگاه تئاتر شهر، مسافرین محترمی که قصد مسافرت به ... از قطار پیاده شد و پله‌های برقی را یکی یکی طی کرد.

پیرمرد با خوشحالی از ایستگاه پا به خیابان گذاشت و خود را در تقاطع یک خیابان عریض و یک اتوبان دید. برای او این موضوع اهمیتی نداشت و رو کرد به جوانی و آدرس میدان ولیعصر (عج) را پرسید.

در این لحظه بود که جوان شکه شد و گفت: پدر اینجا خیابون پیروزیه باید سوار مترو بشی بری چهارراه ولیعصر!

پیرمرد که تصور کرده بود جوان او را سرکار گذاشته از خانمی مجددا آدرس پرسید اما باز همان جواب را شنید. پیرمرد به خانم جوان گفت: اما بلندگوی مترو گفت اینجا ایستگاه تئاتر شهره!

خانم جوان به پیر مرد گفت: حاج آقا به این بلندگو نمیشه اعتماد کرد. اکثر اوقات اشتباه می‌کنه!

در این روزها که میزان استفاده از وسیله نقلیه عمومی مانند مترو افزایش یافته است و حتی افراد بی سواد و مسافران از این وسیله استفاده می‌کنند، اشتباهات سخنگوی مترو، موجب می‌شود که مسافران بسیاری سرگردان شده و مقصد خود را با اعتماد به اعلام سخنگو، گم کنند.