به گزارش افکارنیوز،

به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه تلگراف؛ گروهی از پژوهشگران دانشگاه مرکزی لنکشایر و دانشگاه ویت‌واترزراند موفق به کشف فسیل یک استخوان انگشت پا در سایت باستان‌شناسی سوارتکرانز در نزدیکی ژوهانسبورگ شدند که قدمت آن به یک میلیون و 700 هزار سال پیش می‌رسد.

به عقیده محققان استخوان انگشت پا ممکن است در نتیجه حمله یک حیوان وحشی از بدن جدا شده‌باشد. شناسایی نوع سرطان و مدت زمان دقیق آن نیازمند مطالعات و بررسی‌های بیشتر است.

بررسی های اولیه شواهدی از وجود سلولهای سرطانی در این فسیل خبر داد. کشف سرطان در این فسیل، باور عمومی درخصوص اینکه بیماری سرطان یک پدیده مدرن است را بطور کامل رد کرده و تاریخچه تکامل آن را فراتر و عمیق تر از زندگی مدرن معرفی می‌کند.

ادوارد اودس—محقق ارشد این تیم تحقیقاتی—می‌گوید: فرض پزشکی مدرن بر این است که سرطانها و تومورها در انسان ناشی از شیوه نادرست زندگی و فضای مدرن امروزی است؛ ولی کشف این فسیل تمامی نظریات پزشکی مدرن را زیر سوال می‌برد و ریشه این بیماری را در انسان‌های اولیه جستجو می‌کند.

پژوهشگران در حال حاضر مشغول شناسایی نوع سرطان در این فسیل هستند. قدیمی‌ترین فسیل انسانی کشف شده که شواهدی از سرطان در آن نمایان بوده‌است متعلق به 3 هزار سال پیش از میلاد است.