به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران  امروز در دویست‌ و نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت:چند سال است که پیگیر طرح در مورد اصلاح مناطق 2، 5، 9 و 10 هستیم.

وی ادامه داد: منطقه 2  منطقه‌ای عجیب و غریب است و پیشنهاد شده که جنوب منطقه 2 و 5 با یکدیگر ادغام و منطقه جدیدی ایجاد شود و همچنین منطقه 9 و 10 نیز با یکدیگر ادغام شوند.

به گفته چمران، جنوب منطقه 2 و 5 از نظر بافت با یکدیگر همخوانی دارند، در حال حاضر مطالعات این طرح در حال انجام است.

چمران بیان کرد: مدتی در این منطقه دادن یک طبقه اضافی برخلاف طرح تفصیلی باب شده بود که طی مکاتبات بلندمدت با شهرداران عنوان کردیم که این تخلفات را به دادگاه ارجاع خواهیم داد.

وی بیان کرد: از شهردار جدید این منطقه می‌خواهیم که براساس طرح تفصیلی عمل کنند، چراکه در حال حاضر همان طرح تفصیلی موجود در این منطقه ایجاد تراکم کرده و دادن طبقات اضافی مشکل را بدتر می‌کند.