به گزارش افکارنیوز،
کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به برگزاری دادگاه مطبوعات، اظهار داشت: امروز (یکشنبه) دادگاه رسیدگی به اتهامات روزنامه «وطن امروز» و سایت «ساعت24» درشعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
 
وی افزود:سایت خبری«ساعت24» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.
 
دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات بیان داشت: روزنامه «وطن امروز» به اتهام نقص مصوبات شورای عالی امنیت ملی به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.
 
کسائیان تصریح کرد: نویسنده مقاله وطن امروز نیز به اتهام نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته نشد.
 
وی افزود: ضمناً دادگاه در همین جلسه حکم را به دو رسانه ابلاغ کرد.