به گزارش افکارنیوز،

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص لایحه افزایش تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران به 35نفر گفت: پیرو لایحه مدیریت شهری که در دولت در حال بررسی است، موضوع افزایش تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران در کمیسیون کلان‌شهرهای دولت سیر مراحل فرعی خود را گذرانده است.

تقی‌پور در ادامه تاکید کرد که این لایحه نیازمند طرح در جلسه هیات دولت و تصویب دولت است تا به صورت لایحه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

رضا تقی پور در ادامه با اشاره به جمعیت متفاوت تهران نسبت به سایر شهرها، افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران را لازمه اجرای مطلوب‌تر وظایف نظارتی ‌شورای شهر تهران دانست.

وی همچنین درخصوص مصوبات امروز شورای شهر تهران گفت: امروز گزارش حسابرس درخصوص تفریغ بودجه سال 1393 در صحن شورا مطرح شد که در نتیجه به صورت یک ماده واحده به تصویب رسید.

تقی‌پور افزود: بر اساس این مصوبه شهرداری موظف شد برابر گزارش حسابرس، مواد نقص و ایرادات گزارش را ارسال و همراه با گزارشات بعدی به شورا ارائه شود. وی همچنین از طرح گزارش حسابرسی عملیات مالی شهرداری مناطق 1 و 14 در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران خبرداد.