به گزارش افکارنیوز،
علیرضا دبیر با انتقاد از عدم ارسال گزارش 6 ماهه شهرداری به شورا گفت: مد شده ما یک تذکر بدهیم و بعد از یک سال بگوییم ما قبلا هم تذکر داده ایم.
 
وی افزود: من باز هم می گویم که شهرداری گزارش 6 ماهه را به ما ارائه کند. شهردار و معاونانش امروز هم غایب هستند گویا برایشان شورا اهمیتی ندارد.
 
عضو شورای شهر ادامه داد: ما گزارش 6 ماهه را خواستیم اکنون برج 8 است و ارائه نشده است.
وی افزود: حالا برای ما یک نامه آورده اند و می گویند این گزارش 6 ماهه است.
 
دبیر یاداور شد: اعضای شورا از من گزارش 6 ماهه را می خواهند اما دست من خالی است. هر بار داد میزنیم که شهرداری گزارش دهد اما اتفاقی نمیفتد.
 
وی با اشاره به تذکر وزارت کشور در مورد تفریغ بودجه گفت: در این خصوص هم وزارت کشور نامه نوشت که چرا گزارش ارسال نشده است، ما باید به نهادهای بالادستی گزارش دهیم. گویا برای شهرداری این مسایل اهمیتی ندارد.