به گزارش افکارنیوز،
سید وحید ابوالمعالی وکیل مدافع مهدی هاشمی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت: مدتی قبل درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی به شعبه یک دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
 
وی افزود: درخواست اعاده دادرسی هاشمی در دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و بررسی شده است، اما از بیان جزئیات آن معذور هستم.