ابوالفضل قناعتی گفت: امروز شاهد تخریب حدود 220 مورد ساخت و ساز در منطقه ای تحت عنوان شهرک زیتون بودیم.

 

وی افزود: سابقه زمین های این محدوده به دهه 60 باز می گردد و آن زمان تعاونی مسکن جهاد کشاورزی به بالغ بر 4 هزار نفر از همکاران خود در محدوده شهرک زیتون زمین داده است.

 

عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به قرار گرفتن شهرک زیتون در حریم شهر تهران اظهار کرد: زمانی که زمین ها به کارکنان وزارت جهاد تعلق گرفت آن محدوده در قالب حریم تهران مطرح نبود اما بعد از گذشت مدت زمانی این بخش در طرح جامعه و طرح تفصیلی تهران به عنوان حریم پایتخت معرفی شد.

 

وی ادامه داد: پس از قرار گرفتن این محدوده در قالب حریم تهران این بخش به محیط زیست پایتخت تحویل داده شد و در این رابطه تصمیم گیری شد که این بخش به عنوان جنگل، مرتع و فضایی برای فیلتر هوای تهران باشد.

 

قناعتی درخصوص ساخت و سازهای صورت گرفته در شهرک زیتون اذعان کرد: طی سالهای گذشته 220 دیوار کشی در شهرک زیتون به صورت غیر قانونی انجام شد و در این میان تنها تعداد محدودی از مالکان اقدام به ساخت خانه دراین منطقه کرده بودند.

 

عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر نقش نداشتن شهرداری تهران در تخریب خانه های ساخته شده در شهرک زیتون خاطر نشان کرد: با توجه به حکم مقام قضایی و اقدامات سازمان محیط زیست از شهرداری منطقه 17 درخواست شد که برای تخریب ساخت و سازها در مجتمع زیتون اقدام کنند.

 

وی ادامه داد: تخریب شهرک زیتون در شورای تامین تهران به تصویب رسیده و مسئولان شهرداری نقشی در تخریب آن نداشته اند.

 

عضو هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به برخی از حاشیه ها مبنی بر درگیری نیروهای شهرداری با ساکنان شهرک زیتون تاکید کرد: درگیری ایجاد شده لفظی بوده و افراد زد و خوردی با یکدیگر نداشته اند.