به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام علیرضا امینی در مراسم تحلیف ۱۵۶ نفر از کارآموزان قضایی، گفت: کار قضایی یک کار مبتنی بر دانش و علم است و همه کسانی که در مصدر کار قضایی هستند، باید اشراف قضایی داشته باشند. کار قضایی یک کار شبهه اجتهادی است و تسلط به قوانین و اعمال قضایی را می خواهد.

وی افزود: نیاز به دانش قضایی در مراحل کار حس می شود. عزیزان باید طالب علم بودن را با خود همراه داشته باشند و کسی به عنوان قاضی موفق  است که روحیه علم خواهی را همچنان حس کرده و دانش خود را به روز کند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه یادآور شد:  در سالهای اخیر از سال ۹۱ تا ۹۴ شاهد تغییر چندین قانون اعم از کیفری و خانواده بودیم و ضروری است همه قضات نسبت به این قوانین آگاهی داشته باشند.

امینی با بیان اینکه قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست، گفت: این کار تصمیم گیری و اراده کردن و اعمال قدرت است. اینکه می گویند قاضی شجاع باشد و استقلال داشته باشد برای این مسئله است زیرا قاضی تصمیم می گیرد و تصمیم گرفتن سخت تر از کسب دانش است.

امینی ادامه داد: کار قضایی یک مدیریت انسانی است و قاضی مثل یک مهندس عمل نمی کند بلکه با عواطف روح مردم سروکار دارد.

وی افزود:  ما باید هم حکم خوب دهیم و هم خوب رسیدگی و رفتار کنیم. در اینجا اگر ارامش داشته  و صبور باشیم، خوب به مطالب گوش دهیم می توانیم محیط شعبه و فرایند رسیدگی را آرام کنیم.

امینی تصریح کرد: آستانه تحمل و توان مان باید بالاتر برود. کار حرفه ای قضاوت مبتنی بر دانش و اراده و تصمیم گیری است و یک نوع مدیریت است و حس همدردی با ارباب رجوع بسیار مهم است که باید به آن توجه کنیم.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه افزود: ادب قضایی را رعایت کردن کار سختی است و باید این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

امینی با تاکید بر اینکه نقش قضایی یک نقش اجتماعی است و قاضی دارای قدرت است، گفت:  تاثیراتی که قاضی در یک قراری که صادر می کند وجود دارد فقط در داخل شعبه باقی نمی ماند بلکه کاری که قاضی انجام می دهد در یک محیط اجتماعی می تواند بازتاب های منفی یا مثبت داشته باشد. لذا ما باید خوداگاهی نسبت به کار و رسیدگی ها و ابعاد اجتماعی آن داشته باشیم.