به گزارش افکارنیوز،

ماموران کلانتری 15 اهواز  در راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و ارتقاء امنیت اجتماعی جهت دستگیری یک سارقان حرفه ای به یکی از نقاط اهواز عزیمت می کنند.

سارق به محض متوجه شدن از حضور ماموران جهت رهایی از دست ماموران با خودرو اقدام به فرار می کند که با رشادت و ایستادگی ماموران وظیفه شناس روبه رو میشود و برای فرار با خودرو اقدام به زیر گرفتن ستوان سوم سعید طرفی می کند، که سرانجام این مامور وظیفه شناس در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی به شهادت می رسد.