به گزارش افکارنیوز،

بنیاد ملی خواب آمریکا عنوان می کند داشتن خواب کافی باکیفیت در موارد زیر به فرد کمک می کند:

- بهبود توانایی یادگیری و تمرکز؛

- احساس شادی بیشتر و بدخلقی کمتر؛

- بهبود بازدهی و کارایی؛

- احساس گرسنگی کمتر؛

- کاهش ریسک عفونت و بیماری های مزمن.