به گزارش افکارنیوز،

بهروز انتظاری گفت: در مقابل صندوق بدون کمک دولت، خدماتی مانند کمک های نقدی بلاعوض، بیمه عمر و حوادث و بیمه تکمیلی درمان را از محل بودجه خود ارائه می دهد.

انتظاری با اشاره به پوشش حمایتی ۹۵درصدی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: یکی از چالش های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری کاهش پوشش حمایتی به زیر عدد یک است که بر اساس تجربیات بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار، دارای نسبت پشتیبانی ۳ و در سطح مطلوب تر ۶ تا ۷ است.

وی تصریح کرد: از طرفی همزمان با تصویب برخی قوانین و مقررات جدید منابع مالی هم پیش بینی نمی شود. 

انتظاری افزود: متاسفانه تعداد زیادی قانون مصوب در مورد قانون بازنشستگی کشوری داریم که به دلیل در نظر نگرفتن منابع مالی باعث شده تا در سال های اخیر تعداد بسیاری از شاغلین کشور قبل از رسیدن به سن لازم، با استفاده از آنها زودتر از موعد بازنشسته شدند . 

مدیرکل برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: کسوراتی نیز بابت این بازنشستگی های پیش از موعد واریز نشده و صندوق به ناچار بخشی را از محل منابع خود پرداخت کرده است.

 
وی ادامه داد: متاسفانه کسورات واریز نشده و صندوق ناچار شده که بخشی از منابع خود را برای بازنشستگی پیش از موعد بدهد.