به گزارش افکارنیوز،

مجتبی فرحبخش از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دیگری از پرونده قتل ستایش قریشی، خبر داد و گفت: این بخش از پرونده مربوط به  ارش البکاره و مهرالمثل بود که امروز در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

وی با اشاره به حضور امیر حسین در دادگاه،گفت:استدلالهای حقوقی و قانونی در این جلسه پیرامون موضوع مورد دادخواست و همچنین دیه، مطرح شد.

فرحبخش با بیان اینکه موضوع جلسه تا حدودی تخصصی بود،گفت: محتوای قانونی مورد ذکر  مربوط به مواد ۲۳۱ و ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی بود. این بحث مطرح هست که ارش البکاره و مهرالمثل باید توامان پرداخت شود یا فقط یکی از آن دو پرداخت شود؟ ظاهرا قانونگذار این دو ماده را متعارض عنوان کرده است.

وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی در خصوص نتیجه دادگاه گفت:  نتیجه این جلسه در صورت عدم نیاز مراجعه به کارشناس،ظرف پنج یا نهایت یک هفته مشخص می شود و در صورت ارجاع به دادگاه، زمان بر می شود.

پیش از این قرار بود، جلسه بعدی دادگاه در روز هفدهم خرداد ماه برگزار شود.

رسیدگی به پرونده «قتل ستایش» در شهریور سال ۹۵ در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد. بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد و در دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عیناً تأیید شد.