به گزارش افکارنیوز،
برابر گزارش ماموران انتطامی مبنی بر انتقال جسد فردی به هویت ر.الف 48 ساله توسط اهالی به بیمارستان مشکین شهر، سریعا اکیپهای تخصصی پلیس در محل حاضر و جوانب مختلف موضوع را تحت بررسی قرار دادند.
 
در تحقیقات اولیه مشخص گردید متوفی در حین آبیاری در باغ خود، بر اثر برق گرفتگی از طریق ترانس برق چاه جانش را از دست داده است. 
 
جسد با هماهنگی قضایی به سردخانه بیمارستان منتقل و پرونده مفتوحه تا حصول نتایج نهایی و قطعی، تحت پیگیری پلیس قرار دارد.