به گزارش افکارنیوز،

قدرت الله گودرزی با حضور در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: طی 12 سال گذشته، 91 درصد از بودجه مصوب شهرداری تهران محقق شده است.


وی با اشاره به توجه ویژه شهرداری تهران به احداث پروژه های عمرانی طی 12 سال گذشته اظهارکرد: 59.5 درصد از اعتبارات شهرداری تهران برای احداث پروژه های شهری هزینه شده و این از نقاط قوت شهرداری تهران به حساب می آید.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص میزان بدهی های شهرداری تهران تصریح کرد: میزان کل بدهی های شهرداری به بانک ها، بیمه، مالیات، پیمانکاران و مردم 15 هزار و 511 میلیارد تومان است و سایر ارقام مطرح شده صحت ندارد.

گودرزی در رابطه با میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت خاطرنشان کرد: میزان کل مطالبات شهرداری از دولت 19 هزار میلیارد تومان است و این رقم تایید شده است.