اقتصاد
  • برای مهاجرت به کانادا باید هدف خود را مشخص کنید که برای چه منظوری و با چه هدفی مهاجرت به کانادا راانتخاب کرده اید بعضی از متقاضیان میخواهند مهاجرت از طریق پناهندگی را انجام دهند زیرا شرایط مهاجرت به کانادا از روش قانونی را ندارند و برخی دیگر علاقمند به مهاجرت از طریق تحصیل هستند و میخواهند در کانادا ادامه تحصیل دهند .

  • رهبر معظم انقلاب در منشور گام دوم انقلاب اسلامی، مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن را متذکر شدند و از بودجه کل کشور به عنوان بودجه معیوب و نامتوازن و نیز عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد یاد کردند.

  • جلسه امروز مجمع تشخیص که با دستور کار بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برگزار شد، بدون رای‌‌گیری نهایی و برای چهارمین بار به جلسه بعدی مجمع موکول شد.

  • رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: در گذشته‌ای که برجام را نداشتیم مردم گوشت کیلویی 20 هزار تومان می‌خوردند اکنون گوشت 120 هزار تومانی استفاده می‌کنند.